8. разред

Комплети тестова за 8. разред за припрему ученика за контролне и писмене задатке поређани по годинама.

Теме: Скупови тачака, Сличност троуглова, Призма, Пирамида, Ваљак, Купа, Системи линеарних једначина, Функција