6. разред

Комплети тестова за 6. разред за припрему ученика за контролне и писмене задатке поређани по годинама.

Теме: Цели бројеви, Троугао, Рационални бројеви, Четвороугао, Површина четвороугла и троугла
Кључне речи: цели бројеви, апсолутна вредност, углови троугла, множење и дељење целих бројева, подударност троуглова, конструкције троуглова, значајне тачке троугла, сабирање и одузимање рационалних бројева, конструкције четвороугла, множење и дељење рационалних бројева, површина троугла и четвороугла