5. разред

Комплети тестова за 5. разред за припрему ученика за контролне и писмене задатке поређани по годинама.

Теме: Скупови, Скупови тачака, Дељивост бројева, Угао, Разломци, Осна симетрија
Кључне речи: скупови, многоугао, кружница, круг, најмањи заједнички делилац, највећи заједнички садржалац, НЗД, НЗС, сабирање и одузимање углова, , графичко сабирање и одузимање углова, трансферзални углови, углови са паралелним крацима, сабирање и одузимање разломака, осна симетрија, симетрала угла, симетрала дужи, осна симерија, множење и дељење разломака