Видео материјали у настави математике

Апстракт

Улога интернета у функцији стицања, поделе и чувања знања у смислу добијања правих информација од пресудног je значаја за многе аспекте савременог образовања. Због тога, видео материјали се намећу као изузетан алат за учење.

Напредак технологије повећава доступност алата за њихову израду чиме се наставницима омогућава да их самостално креирају, прилагоде потребама наставе и да га путем интернета учине доступним свима. Употреба видео материјала у настави математике може обогатити наставу, учинити је занимљивом и динамичном, а ученике додатно мотивисати да самостално уче.

Циљ рада је да представи поступак израде образовних видео материјала за наставу математике. Поред тога, у раду ће кроз примере бити приказано на који начин се, њиховом применом у наставном процесу, настава може унапредити и осавременити. Осим самог процеса израде, у раду ће бити представљени алати који су коришћени за њихову израду. Такође, биће представљени типови образовних видео материјала, приказане предности њиховог коришћења у настави, као и могућности њихове даље употребе.

Аутори

Оливер Петковић
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Нови Сад
e-mail: oliver.petkovic@gmail.com

др Мирослав Марић
Математички факултет, Универзитет у Београду
e-mail: maricm@matf.bg.ac.rs

Зборник

http://simpozijum.matf.bg.ac.rs/zbornik2015.pdf

Рад је представљен на VI симпозијуму „Математика и примене” године који је одржан 16. и 17. октобра на Математичком факултету Универзитета у Београду, а објављен је 2016. године у Зборнику радова.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *