5. разред

Комплети тестова за 5. разред за припрему ученика за контролне и писмене задатке поређани по годинама.

Теме: Скупови, Скупови тачака, Дељивост бројева, Угао, Разломци, Осна симетрија
Кључне речи: скупови, многоугао, кружница, круг, најмањи заједнички делилац, највећи заједнички садржалац, НЗД, НЗС, сабирање и одузимање углова, , графичко сабирање и одузимање углова, трансферзални углови, углови са паралелним крацима, сабирање и одузимање разломака, осна симетрија, симетрала угла, симетрала дужи, осна симерија, множење и дељење разломака

Icon

5_2011 2.97 MB 108 downloads

Комплет тестова за 5. разред из 2011. године. ...
Icon

5_2012 2.96 MB 94 downloads

Комплет тестова за 5. разред из 2012. године. ...
Icon

5_2013 4.37 MB 131 downloads

Комплет тестова за 5. разред из 2013. године. ...
Icon

5_2014 3.46 MB 130 downloads

Комплет тестова за 5. разред из 2014. године. ...
Icon

5_2010 4.26 MB 81 downloads

Комплет тестова за 5. разред из 2010. године. ...
Icon

5_2008 1.97 MB 100 downloads

Комплет тестова за 5. разред из 2008. године. ...